Restauratie NED185
"Holland"
home | zolder | omdraaien1 | bouwstadia1 | omdraaien2 | bouwstadia2 | kiel | mast | waterlating | varen | wedstrijden | geschiedenis
voor de start na de strat1 na de strat2 na start3
Start

Strijd tijdens ONK 2010 .
start2 start2 start2 start2
Start tijdens ONK 2010

Strijd
Ned 185 aan de wind net na ronden lijboei. Op de achtergrond "Wervershoofd". aan de wind onk Internationale zeilklasse vereist internationale evenmenten. Voor diegene, die daar aan mee willen doen, gaan boten met een trailer de weg op. Op de  trailer bevinden zich  vervoer
voorbereiden
boxen waar van alles ingaat. De trailer inclusief boxen en boot (bekleed met tent) weegt tussen de 2400 en 2800 kilo. Daar dient ook een bijbehorende trekauto bij.........
muiden