Restauratie NED185
"Holland"
home | zolder | omdraaien1 | bouwstadia1 | omdraaien2 | bouwstadia2 | kiel | mast | waterlating | varen | wedstrijden | geschiedenis

"Holland" is de  bootnaam door ons afgeleid van de website van Abeking & Rasmussen. Hier staat achter bouwnummer 5705 de bootnaam vermeld. Hiervoor heette de boot "Tweestrijd". Bij zijn maidentrip hebben we, net als bij de tewaterlating, de vorige eigenaar uitgenodigd. fred
op fleusen Hier is "Holland" gefotografeerd op de Fluesen zomer 2010. Het beslag van de boot, na de "Muiderseries" te hebben gevaren, bleek nog niet voldoende in orde. We hebben wat kunnen aanpassen maar nog lang niet alles. Om het zeilgebeuren "de Motor" goed voor elkaar te krijgen is een heel andere studie,  dan die van het restaureren van een Draak.

De Nederlandse vlag op de foto's is geschonken door de vorige eigenaar. "Het blaau van de vlag hoort het blaau van het water te kussen"
avond Mooi silhouette van de draak op de Fluessen. Achtergrond: "It Heidenskip".