Restauratie NED185
"Holland"
home | zolder | omdraaien1 | bouwstadia1 | omdraaien2 | bouwstadia2 | kiel | mast | waterlating | varen | wedstrijden | geschiedenis

naar buiten rijden Dekspanten controleren. Op de rijdende bok naar buiten.
hijzen Banden eronder.
begin Met een kleine takel omdraaien.
kwart Kwart om.
half Half om.
klaar De rijdende bok er weer onder.
weer in loods Zorg dat de boot weer goed waterpas op de bok ligt. Verder naar bouwstadia2