Restauratie NED185
"Holland"
home | zolder | omdraaien1 | bouwstadia1 | omdraaien2 | bouwstadia2 | kiel | mast | waterlating | varen | wedstrijden | geschiedenis

"Holland" is een boot geclassificeerd in de Drakenklasse. Gebouwd door Abeking en Rasmussen in Bremen met als bouwnrummer 5705. Zie hier, hoe dat ging in 1963! Op deze foto's is de eerste eigenaar, de heer de Jong, zijn nieuwe aanwinst aan het bewonderen. abeking1
abeking2 abeking3
abeking4 Enkele van deze foto's tonen we. Een boek vol foto's hebben we gekregen van draak NED 210, waarvan beide heren, meneer de Jong en diens vrouw kende. Hartelijk dank!


Hieronder: Start Gold cup 1965 Medemblik
Goldcub 65 goldcup65